Strona gwna
Prokuratura Okrgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzdowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagroenia dla maoletnich w Internecie
Ogoszenia
Zamwienia publiczne
Rzecznik prasowy - 663 863 786
Przydatne informacje
 
Komunikat
2017-12-21
Zachodniopomorscy prokuratorzy, przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przystpili dzi (21 grudnia 2017 roku) rano do przeszukania mieszkania posa na Sejm RP Stanisawa Gawowskiego.... 
czytaj wiêcej...
Komunikat
2017-12-21
W ramach walki ze zorganizowan przestpczoci podatkow Dolnolski Wydzia Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocawiu nadzoruje ledztwo dotyczce grupy przestpczej zajmujcej si ... 
czytaj wiêcej...
Komunikat
2017-12-21
Wczoraj (19 grudnia 2017 roku) w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach wykonano czynnoci procesowe z picioma zatrzymanymi przez CBA osobami podejrzanymi o przestpstwa o charakterze korupcyjnym.... 
czytaj wiêcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Ogoszenia 

 


 

Ogoszenie o II przetargu na sprzeda samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbdny skadnik majtku, nr sprawy PO VII WB 233.26.2017

 


 


Ogoszenie o przetargu na sprzeda samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbdny skadnik majtku, nr sprawy PO VII WB 233.26.2017


 


 

Ogoszenie o sprzeday zbdnych skadników majtku ruchomego bdcych na stanie Prokuratury Okrgowej w Koninie, nr sprawy PO VII WB 233.24.2017


 

 Prokurator Okrgowy w Koninie ogasza konkurs na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze „modszego referenta” w  Prokuraturze Rejonowej w Koninie PO IV WOS 1111.3.2017

 

Ogoszenie o wynikach I etapu konkursu oraz o terminie II etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze - modszego referenta – w Prokuraturze Rejonowej w Koninie.

 Ogoszenie o wynikach II etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze - modszego referenta – w Prokuraturze Rejonowej w Koninie.

Ogoszenie o wynikach III etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze - modszego referenta – w Prokuraturze Rejonowej w Koninie.


 

 

 


Prokurator Okrgowy w Koninie ogasza konkurs na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze „modszego referenta” w  Prokuraturze Rejonowej w Koninie PO IV WOS 1111.3.2017


Informacja oraz Zarzdzenie nr 88/2017 Prokuratora Okrgowego w Koninie  z dnia 30 padziernika 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.Ogoszenie o sprzeday zbdnych skadników majtku ruchomego bdcych na stanie Prokuratury Okrgowej w Koninie.Komunikat Prokuratora Regionalnego w Gdasku dot. ledztwa o sygn. RP I Ds. 2.2016 p-ko czonkom Zarzdu spóki "Poyczka Gotówkowa" Sp. z o.o. w Tarnowie (dot. pomocy pokrzywdzonym wobec faktu ogoszenia upadoci spóki poprzez zamieszczenie w. w. pisma na stronach internetowych prokuratur w caym kraju).


PO IV WOS  1110. 6. 2017     Konin, dnia: 8 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA  O  WOLNYM  ETACIE  ASESORSKIM W  PROKURATURZE  OKRGU  KONISKIEGO
 
Zastpca Prokuratora  Okrgowego w Koninie, uprzejmie informuje o wolnym 1 etacie asesorskim  w Prokuraturze Rejonowej w Koninie

Ogoszenie z dnia 17 padziernika 2017 roku, o sygn. PO IV WOS 1110.6.2017 o posiedzeniu Kolegium Prokuratury Okrgowej w Koninie w dniu 27 padziernika 2017 roku, o godz. 12:00.

Zmiana terminu posiedzenia Kolegium Prokuratury Okrgowej w Koninie w sprawie wyboru kandydata do objcia stanowiska asesora w Prokuraturze Rejonowej w Koninie. 

Kolegium Prokuratury Okrgowej w Koninie wyonio kandydata na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Koninie


 

Ogoszenie z dnia 2 sierpnia 2017 w sprawie wyników I etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze  - modszego referenta – w  Prokuraturze Rejonowej w Turku.

Ogoszenie o wynikach II etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze  - modszego referenta – w  Prokuraturze Rejonowej w Turku.

Ogoszenie o wynikach III etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze -modszego referenta – w  Prokuraturze Rejonowej w Turku


 

Konkurs na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze „modszego referenta” w  Prokuraturze Rejonowej w Turku.


Ogoszenie o drugim przetargu na sprzeda samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbdny skadnik majtku, nr sprawy PO VII WB 233.15.2017

 


 

Informacja o ustaleniu 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.

 


 

Ogoszenie o przetargu na sprzeda samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbdny skadnik majtku, nr sprawy PO VII WB 233.13.2017


 

Ogoszenie o sprzeday zbdnych skadników majtku ruchomego bdcych na stanie Prokuratury Rejonowej w Kole, nr sprawy PO III BA 233.3.2017


Ogoszenie o przetargu na sprzeda samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbdny skadnik majtku, nr sprawy PO VII WB 233.12.2017


 

OGOSZENIE z dnia 28 kwietnia 2017 roku, sygn. PO IV WOS 1111.1.2017 dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora.

Ogoszenie w sprawie wyników I etapu konkursu oraz terminu przeprowadzenia II etapu konkursu - naboru kandydatów na 1 docelowe stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Koninie.

Ogoszenie o wynikach II etapu konkursu na  stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okrgowej w Koninie oraz o terminie III etapu konkursu.

Ogoszenie o wynikach III etapu konkursu na  stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Okrgowej w Koninie z dnia 27 lipca 2017r.


 

Baza danych osób nadzorujcych i koordynujcych dziaanie sub realizujcych zadania z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinie z uwzgldnieniem  województwa wielkopolskiego  ( stan na  17.06.2016 )


Zarzdzenie nr 30/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku Prokuratora Okrgowego w Koninie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.


Ogoszenie o sprzeday zbdnych skadników mienia ruchomego bdcych na stanie Prokuratury Okrgowej w Koninie.


INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE REJONOWEJ W KOLE

 


 

 

Odwoanie konkursu na stanowisko inspektora ds obronnych w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.


 

Ogoszenie w sprawie konkursu na stanowisko inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okrgowej

w Koninie.


 

Dot. PO I K 110.9.2016

 

Ogoszenie o wynikach III etapu konkursu na  stanowisko asystenta prokuratora 
                               w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.

 

 

Na podstawie § 14 Rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10  wrzenia 2015 roku w sprawie szczegóowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora,


Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 17 czerwca 2016 roku trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora,  zakwalifikowaa do zatrudnienia na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, kandydata: Pana  Sylwiusza  Kwiatkowskiego.

 

 

Poniej liczba punktów uzyskanych przez kandydata:

l.p.

 

Imi i nazwisko:

 

test

 

praca pisemna

 

3 etap

czna ilo punktów

1.

Sylwiusz Kwiatkowski

34 pkt

8 pkt

7 pkt

49 pkt

 

  

Sekretarz Komisji Konkursowej

Irena Borowiecka

Prokurator Prokuratury Okrgowej


 

Dot. PO I K 110.9.2016

 

Ogoszenie o wynikach II etapu konkursu na  stanowisko asystenta prokuratora 
                               w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.

 

Do II etapu konkursu zakwalifikowao si 5 osób, przystpiy  do tego konkursu  4 osoby ( 1 osoba nie zgosia si ).

 

Na podstawie § 9 Rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10  wrzenia 2015 roku w sprawie szczegóowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora, Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu       w dniu 01 czerwca 2016 roku drugiego etapu konkursu, informuje, e:

 

do III etapu konkursu na asystenta prokuratorskiego, zakwalifikowa si Pan  Sylwiusz  Kwiatkowski.

 

Do trzeciego etapu konkursu kandydat winien zgosi si w siedzibie Prokuratury Okrgowej w Koninie przy ul. Kard. Stefana Wyszyskiego 1, sala konferencyjna,  w dniu 17 czerwca 2016 roku,  o godzinie 10,00.

  

 Sekretarz Komisji Konkursowej

Irena Borowiecka

Prokurator Prokuratury Okrgowej

 


 

OGOSZENIE    z dnia     12  maja 2016 roku,  sygn. PO I K 110.9.2016

 

W sprawie wyników I etapu konkursu naboru kandydatów na 1 stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.

 

 

Komisja konkursowa stwierdzia, ze:

- do dnia 07 marca 2016 roku wpyno 5 zgosze o przystpieniu do konkursu na asystenta
    prokuratora:
                        1) Pana  Sylwiusza Kwiatkowskiego

                   2) Pani Danuty Waga

                   3) Pani Aldony Pawowskiej

                   4) Pana Krzysztofa  Jankowskiego

                   5) Pana Radosawa Watraka

                 

- zgoszenia  zostay zoone  w terminie oraz speniaj wymogi formalne, kandydaci zostaj dopuszczeni do II etapu konkursu.

 

 

Drugi etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 01.06.2016 roku o godzinie 10,00 w siedzibie
Prokuratury Okrgowej w Koninie przy ul. Kard. Stefana Wyszyskiego 1, w sali konferencyjnej Prokuratury Okrgowej w Koninie,  w formie pisemnej skadajcej si z dwóch czci:

- testu obejmujcego 36 pyta jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego
    i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sdów i prokuratury

- dwóch kazusów, których rozwizanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji koczcej
    postpowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej zwizanej z prowadzeniem
    lub  nadzorowaniem postpowania przygotowawczego.

 

 

 

 

p.f .PROKURATORA OKRGOWEGO

 

 

                   Mariusz Skupin


Zarzdzenie Nr 17/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku Prokuratopra Okrgowego w Koninie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.

 


 

PO I K 110.9.2016

Ogoszenie z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia w drodze konkursu naboru kandydatów na 1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.

 KOMUNIKAT z dnia 15 marca 2016 roku,

DOT. OGOSZENIA    z dnia  18.02.2016 roku o  sygn. PO I K 110.9.2016
„Nabór na stanowisko asystenta prokuratora”.

Prokurator Okrgowy w Koninie informuje, e w zwizku ze zmian przepisów                        w zakresie Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku, Prawo o prokuraturze, zmianie uleg termin ogoszenia wyników I etapu konkursu naboru kandydatów na 1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.

Termin zostaje przesunity na 30 marca 2016 r.

wykonujcy zadania
PROKURATORA  OKRGOWEGO


Marek Lewicki


 DOT. OGOSZENIA  z dnia 18.02.2016 roku o sygn. PO I K 110.9.2016 "Nabór na stanowisko asystenta prokuratora"

Prokurator Okrgowy w Koninie informuje, e trwa jeszcze wstpna weryfikacja zgosze kandydatów pod ktem spenienia wymogów formalnych przystpienia   do konkursu, w zwizku z powyszym wyniki I etapu konkursu naboru kandydatów na 1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okrgowej w Koninie zostan ogoszone w terminie póniejszym.

wykonujcy zadania
PROKURATORA  OKRGOWEGO

Marek Lewicki


Konin, dnia 4 lutego 2016 r.

 

Konferencja prasowa zaplanowana na dzie 18 lutego 2016 r. godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okrgowej w Koninie ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 1. 

Konin, dnia 28 wrzenia 2015 r.


K O M U N I K A T

Prokuratura Okrgowa w Koninie informuje, e w zwizku z obchodami Midzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce w dniu 15 padziernika 2015 r. w okresie od 12 do 17 padziernika 2015 r. bdzie obchodzony ,,Tydzie Mediacji” pod hasem ,,Masz prawo do mediacji”.
Informuj równie, e na tablicach ogosze Prokuratury Okrgowej w Koninie oraz tablicach ogosze Prokuratur Rejonowych znajduj si aktualne listy mediatorów.


Prokurator Okrgowy

Marek Lewicki


I A 021/31/15

Zarzdzenie nr 31/15 z dnia 21 lipca 2015 roku Prokuratora Okrgowego w Koninie w sprawie wyznaczenia

dni wolnych od pracy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.


Konin, dnia:   26   czerwca  2015 r.

IK  110  /   21    /  15

INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM  
W  PROKURATURZE  REJONOWEJ   W  KONINIE
 
        Prokurator  Okrgowy w Koninie informuje o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Koninie.
Kandydaci do objcia stanowiska asesora winni w terminie do dnia  27 lipca 2015 roku zoy drog pocztow, na adres: Prokuratura Okrgowa w Koninie, ul. Kard. Stefana Wyszyskiego 1, 62-510 Konin lub zoy w biurze podawczym Prokuratury Okrgowej w Koninie ( adres jak wyej ), wniosek o mianowanie na asesora Prokuratury Rejonowej w Koninie adresowany do Prokuratora Generalnego za porednictwem Prokuratora Okrgowego w Koninie. Do wniosku naley doczy dokumenty powiadczajce posiadane kwalifikacje do uzyskania nominacji na stanowisko asesora.
Dodatkowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu:
063  243 75 10. 
        Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okrgowej w Koninie, opiniujcego wnioski kandydatów na stanowisko asesora, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Prokuratury Okrgowej w Koninie (www.konin.po.gov.pl ) pod zakadk „Ogoszenia”.


 PROKURATOR  OKRGOWY

 Marek  Lewicki

Ogoszenie dot. posiedzenia Kolegium Prokuratury Okrgowej w Koninie.

Ogoszenie w sprawie rozstrzygnicia konkursu na stanowisko asesora w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.


 

Z okazji Midzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogasza VI konkurs na prac pt. „Mediacja w zmienionym modelu postpowania karnego”

 

Warunki konkursu:

- objto opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);

- termin nadesania pracy: 30 wrzenia 2015 r.;

- adres: Lidia.Mazowiecka @ pg.gov.pl

 

Dla najlepszej pracy wybranej przez jury skadajcego si z przedstawicieli: Prokuratora Generalnego, Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Polskiego Centrum Mediacji Prokurator Generalny oraz Prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer przewidzia nagrody. Wyróniona praca zostanie opublikowana w miesiczniku „Prokuratura i Prawo”, a w skróconej wersji równie w innych publikatorach powiconych mediacji.

 

 

Z powaaniem,

 

Biuro Prokuratora Generalnego

Wydzia Informacji i Kontaktu z Mediami

----------------------------------------------------------------

tel.: (022) 12 51 832

fax: (022) 12 51 834


 

Kampania edukacyjna „Nie daj si zrobi w supa”.


 

Komunikat nr 1

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, e II Kongres Nauk Sdowych odbdzie si w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28, Warszawa 00-927.

Tematyka kongresu:

1.       Zmiany w polskim prawie, zasada kontradyktoryjnoci.

2.       Ustawa o biegych, status biegego w Polsce.

Do wzicia udziau w kongresie zapraszamy wszystkich biegych z list sdów okrgowych jak i biegych powoywanych do sprawy (ad hoc), rzeczoznawców oraz prawników. Zmiany, jakie bd obowizywa w kodeksach w Polsce od 1 lipca 2015 roku daj nowe moliwoci, ale i ryzyko dla ekspertów - przez dopuszczenie moliwoci wydawania opinii prywatnych na zlecenie kancelarii adwokackich. Zgodnie z harmonogramem prac nad ustaw o biegych liczymy, i do 20-tego czerwca zostanie ona przyjta przez Sejm RP.

Szczegóowe informacje organizacyjne bd ujte w komunikacie nr 2, który ukae si w styczniu 2015 roku.

Informacje o I KNS znajd Pastwo na stronie www.1kns.pl

 

Komitet Organizacyjny                                                                                               Komitet Naukowy

Dr med. Jerzy Pobocha                                                                                               prof. dr Tadeusz Tomaszewski

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sdowej

www.ptps.com.pl

e-mail: ptps@ptps.com.pl

tel: 605-053-894 i 506-728-740

fax: 091 – 881-21-34


I K 141/87/14

 

Informacja

 

Uprzejmie informuj o szkoleniu realizowanym w ramach projektu
„Wdroenie oceny okresowej prokuratorów” wspófinansowanym z Europejskiego Funduszu Spoecznego, które jest dostpne na platformie e-learningowej Wykonawcy
pod subdomen
https://szkolenia.pg.gov.pl. Link dostpowy do szkolenia znajduje si na stronie internetowej Prokuratury Generalnej i dostpny bdzie na stronie Krajowej Szkoy Sdownictwa i Prokuratury.

Szkolenie adresowane jest do prokuratorów ocenianych, tj. podlegajcych ocenie okresowej prokuratorów na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599 z pón. zm.).
Celem szkolenia jest zapoznanie wszystkich ocenianych prokuratorów z systemem ocen okresowych pracy prokuratora, wyjanienie procedury, formularzy oraz poj uywanych przy dokonywaniu oceny. Szkolenie ma charakter e-learningowy
i odpowiada 6 godzinom szkoleniowym.

 

Kierownik Szkolenia

Prokuratury Okrgowej w Koninie

 

Irena Borowiecka

Prokurator Prokuratury Okrgowej


OGOSZENIE z dnia 30 padziernika 2014 roku, sygn. I K 110/31/14.

Prokurator Okrgowy w Koninie w dniu 29 padziernika 2014 r. zarzdzi przeprowadzenie w drodze konkursu naboru kandydatów na 1 stanowisko asystenta prokuratora.

- tre ogoszenia (plik .doc)
- kwestonariusz osobowy (plik .pdf)


KOMUNIKAT

Prokuratura Okrgowa w Koninie informuje, e w zwizku z obchodami Midzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce w dniu 16 padziernika 2014 roku w okresie od 13 do 18 padziernika 2014 roku bdzie obchodzony "Tydzie Mediacji" pod hasem "Masz prawo do mediacji".

Informuj równie, e na tablicach ogosze Prokuratury Okrgowej w Koninie oraz tablicach ogosze Prokuratur Rejonowych znajduj si aktualne listy mediatorów.

PROKURATOR OKRGOWY

         Marek Lewicki


Wykaz organizacji pozarzdowych, otrzymujcych dofinansowanie ze rodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej udzielajcych bezpatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestpstwem.

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-ofiarom-przestepstw-i-czlonkom-ich-rodzin--lista-podmiotow-i-organizacji/

 


 

I A 021/27/2014

Zarzdzenie NR 27/2014 Prokuratora Okrgowego w Koninie z dnia 17 czerwca 2014 r.


VII G 20/24/2014

Ogoszenie o dysponowaniu zbdnymi skadnikami majtku ruchomego, któe mog sta si przedmiotem nieodpatnego przekazania.


VII G 20/27/14

Ogoszenie o dysponowaniu zbdnym skadnikiem majtku ruchomego, który moe sta si przedmiotem nieodpatnego przekazania.


I A 021/14/14

Zarzdzenie NR 14/14 Prokuratora Okrgowego w Koninie z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 • pobierz (*.pdf)

   


 • I A 021/15/14

  Zarzdzenie NR 15/14 Prokuratora Okrgowego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 • pobierz (*.pdf)

   


   

 • I A 021/10/14

  Zarzdzenie nr 10/14 Prokuratora Okrgowego w Koninie z dnia 4 kwietnia 2014 r.


  I A 021/ 6  /2014

  Zarzdzenie Nr 6/2014 Prokuratora Okrgowego w Koninie z  dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów podróy wiadków i stron w postpowaniu sdowym.  Ogoszenie o nieodpatnym przekazaniu skadnika majtku ruchomego – dotyczy samochodu osobowego Renault Megane.


           Informacja dotyczca uruchomienia Przez Krajow Szko Sdownictwa i Prokuratury nowej strony internetowej KSSiP oraz Platrformy Szkoleniowej KSSiP.


         W imieniu Prokuratora Okrgowego w Koninie uprzejmie zapraszam na konferencj prasow zaplanowan na dzie 17 lutego 2014 r. godz. 10:00 w siedzibie tutejszej Prokuratury Okrgowej w Koninie ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 1.
         Konferencja ta powicona zostanie gównie omówieniu wyników pracy Prokuratury Okrgowej w Koninie wraz z podlegymi jej jednostkami w Koninie, Kole, Turku i Supcy w roku 2013.

  Z powaaniem
  Rzecznik Prasowy
  Prokuratury Okrgowej w Koninie
  Prokurator
  Marek Kasprzak

   


         Uprzejmie informuj, e w okresie od 24 do 28 lutego 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwoci organizuje po raz kolejny Tydzie Pomocy Ofiarom Przestpstw. Jedn z form obchodów tego Tygodnia bdzie udzielenie przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoci w ramach dyurów bezpatnych porad oraz informacji o uprawnieniach przysugujcych ofiarom przestpstwpokrzywdzonym.

      W zakresie tutejszej Prokuratury dyury penione bd:
  1. w Prokuraturze Okrgowej w Koninie ul. Kard. S. Wyszyskiego 1
  2. w Prokuraturze Rejonowej w Koninie ul. Zakadowa 7
  3. w Prokuraturze Rejonowej w Kole ul. Sienkiewicza 21/23
  4. w Prokuraturze Rejonowej w Turku ul. Legionów Polskich 10
  5. w Prokuraturze Rejonowej w Supcy ul. Poznaska 14

  w dniach 24 do 28 lutego 2014 r. od godz. 8.00 do 15.00.

  Opracowa:
  Rzecznik Prasowy
  Prokurator Prokuratury Okrgowej
  Marek Kasprzak


   

  Konin, dnia 31 padziernika 2013 r.

  Ogoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.


   

  Konin, dnia 11 wrzenia 2013 r.

  Komunikat dot. Midzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce w dniach od 14 do 19 padziernika 2013 roku.


  Owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej Prokuratora Okrgowego w Koninie za rok 2012.

  Sprawozdanie z wykonania planu dziaalnoci Prokuratury Okrgowej w Koninie za rok 2012 dla dziau/ dziaów administracji rzdowej: Sprawiedliwo.


   

  Uprzejmie informuj, e w okresie od 25 lutego do 2 marca 2013 r. Ministerstwo Sprawiedliwoci organizuje po raz kolejny Tydzie Pomocy Ofiarom Przestpstw. Jedn z form obchodów tego Tygodnia bdzie udzielenie przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoci w ramach dyurów bezpatnych porad
  oraz informacji o uprawnieniach przysugujcych ofiarom przestpstw pokrzywdzonym.

   

  W zakresie tutejszej Prokuratury dyury penione bd:

  1.      w Prokuraturze Okrgowej w Koninie ul. Kard. S. Wyszyskiego 1

  2.      w Prokuraturze Rejonowej w Koninie ul. Zakadowa 7

  3.      w Prokuraturze Rejonowej w Kole ul. Sienkiewicza 21/23

  4.      w Prokuraturze Rejonowej w Turku ul. Legionów Polskich 10

  5.      w Prokuraturze Rejonowej w Supcy ul. Poznaska 14

   w dniach 25 lutego do 2 marca 2013 r. od godz. 8.00 do 15.00.

  Opracowa

  Rzecznik Prasowy

  Prokurator Prokuratury Okrgowej

  Marek Kasprzak


  W imieniu Prokuratora Okrgowego w Koninie uprzejmie zapraszam
  na konferencj prasow zaplanowan na dzie 12 lutego 2013 r. godz. 10:00
  w siedzibie tutejszej Prokuratury Okrgowej w Koninie ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 1.

  Konferencja ta powicona zostanie gównie omówieniu wyników pracy Prokuratury Okrgowej w Koninie wraz z podlegymi jej jednostkami w Koninie, Kole, Turku i Supcy w roku 2012.

  Z powaaniem

  Rzecznik Prasowy

  Prokuratury Okrgowej w Koninie

  Prokurator

  Marek Kasprzak


  Zarzd Gówny Stowarzyszenia Prokuratorów RP informuje, i w dniu 29.01.2010r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okrgowej w Poznaniu odbdzie si Walny Zjazd Stowarzyszenia Prokuratorów RP, na który zaproszeni zostaj wszyscy czonkowie SP RP.
  Zarzdzenie Nr 10/2012 Prokuratora Okrgowego w Koninie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych

  » Zarzdzenie nr 10 z 2012r. ZFSS
  » Regulamin Komisji Socjalnej
  » Zaczniki do regulaminu
  » Regulamin ZFSS

  Prokuratura Okręgowa w Koninie 2018 © Wszystkie prawa zastrze¿one licznik odwiedzin: 434598