Strona gwna
Prokuratura Okrgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzdowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagroenia dla maoletnich w Internecie
Ogoszenia
Zamwienia publiczne
Rzecznik prasowy - 663 863 786
Przydatne informacje
 
pitek, 8 wrzenia 2017
2017-09-13
Prokurator z zespou powoanego zarzdzeniem Prokuratora Krajowego z 17 listopada 2016 roku do analizowania materiaów i podejmowania dziaa z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach zwizanych z reprywatyzacj gruntó... 
czytaj wiêcej...
roda, 6 wrzenia 2017
2017-09-13
W ubiegym roku prokuratury w caym kraju prowadziy 4963 postpowania dotyczce bdów medycznych. To o blisko 45 proc. wicej postpowa ni w 2015 roku. W porównaniu do 2015 roku o ponad 23 proc. wzrosa liczba postpowa wszcztych ... 
czytaj wiêcej...
wtorek, 5 wrzenia 2017
2017-09-13
Prokuratura Krajowa wyjania, e – wbrew doniesieniem medialnym – prokurator nie wystpi z wnioskiem o przesuchanie w charakterze wiadka byego premiera Donalda Tuska w procesie przeciwko Tomaszowi Arabskiemu.... 
czytaj wiêcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

W celu zoenia dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczn Skrzynk Podawcz niezbdne jest zaoenie konta na portalu ePUAP do którego prowadzi ten link. Konto jest bezpatne i umoliwia odbieranie i wysyanie dokumentów elektronicznych zawierajcych kwalifikowany podpis elektroniczny.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzdu;

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bd doczenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzdu Podawczego.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzdu (7:30 – 15:30) do siedziby instytucji na nastpujcych nonikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pami masowa USB 1.1 lub 2.0 (tzw. pendrive)
  • Pyta CD-RW, DVD-RW, DVD+RW
Wymienione noniki musz mie moliwo zapisu Urzdowego Powiadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzdu:
  1. Dokumenty elektroniczne musz by podpisane wanym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  2. Akceptowalne formaty zaczników to: DOC, RTF / XLS / CSV / TXT / GIF, TIF, BMP, JPG / PDF / ZIP
  3. Wielko wszystkich zaczników doczonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie moe przekroczy 3MB.
  4. Dokumenty lub noniki zawierajce oprogramowanie zoliwe bd automatycznie odrzucane i nie zostan rozpatrzone.
 
Prokuratura Okręgowa w Koninie 2017 © Wszystkie prawa zastrze¿one licznik odwiedzin: 422566