Strona główna
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzędowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagrożenia dla małoletnich w Internecie
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Rzecznik prasowy +48 609 057 136
Przydatne informacje
Ochrona danych osobowych
Informacja dla osób niepełnosprawnych
 
czwartek, 12 listopada 2020
2020-11-12
 52 członków zorganizowanej grupy przestępczej objętych aktem oskarżenia... 
czytaj więcej...
środa, 04 listopada 2020
2020-11-12
 Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie postanowienia sądu dotyczącego spadku... 
czytaj więcej...
poniedziałek, 26 października 2020
2020-11-12
Pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery GetBack... 
czytaj więcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Rzecznik prasowy +48 609 057 136 

PO IV WOS 046.21.2020

Prokurator Okręgowy w Koninie informuje, że w związku z zaplanowanym w okresie od 13 lipca 2020 roku do 3 sierpnia 2020 roku urlopem wypoczynkowym Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Koninie – Pani Prokurator Aleksandry Marańda, obowiązki w zakresie współpracy z mediami spoczywają na kierownikach jednostek poszczególnych prokuratur okręgu konińskiego w sprawach należących do ich właściwości. 


 

Prokurator Okręgowy w Koninie informuje, że nastąpiła zmiana 
na stanowisku rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Koninie.
Od dnia 06 sierpnia 2019 roku funkcję rzecznika prasowego 
Prokuratury Okręgowej w Koninie pełni prokurator Aleksandra Marańda
tel. kontaktowy +48 609 057 136


 

 PO IV WOS 0610.24.2020

  

KOMUNIKAT

            W imieniu Prokuratora Okręgowego w Koninie uprzejmie zapraszam przedstawicieli lokalnych mediów na zaplanowane na dzień 26 lutego 2020 roku godz. 11.00 spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koninie, na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

            Spotkanie poświęcone będzie omówieniu wyników pracy Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz podległych jej prokuratur rejonowych w Kole, Koninie, Słupcy i Turku, w tym prowadzonych w okręgu konińskim spraw, które budziły największe zainteresowanie opinii publicznej.

 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Koninie

prokurator Aleksandra Marańda


 

Komunikat prasowy - ujawnienie zwłok w m. Pamiątka, gmina Wierzbinek


 

Konin, 17 lutego 2020 r.


Dyżury Prokuratorów w ramach
"Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Uprzejmie informuję, że w okresie od 21 lutego do 28 lutego 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje po raz kolejny Tydzień Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jedną z form obchodów tego Tygodnia będzie udzielenie przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w ramach
dyżurów bezpłatnych porad oraz informacji o uprawnieniach przysługujących 
ofiarom przestępstw - pokrzywdzonym. 
W zakresie tutejszej Prokuratury dyżury pełnione będą: 
1. w Prokuraturze Okręgowej w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 
2. w Prokuraturze Rejonowej w Koninie ul. Zakładowa 7 
3. w Prokuraturze Rejonowej w Kole ul. Sienkiewicza 21/23 
4. w Prokuraturze Rejonowej w Turku ul. Legionów Polskich 10 
5. w Prokuraturze Rejonowej w Słupcy ul. Poznańska 14 
w dniach 21 lutego do 28 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 15.00. 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej 
w Koninie

Aleksandra Marańda

 

 INFORMACJA O POSTĘPOWANIU PR 2 DS. 75.2020 PROKURATURY REJONOWEJ W KONINIE


 

INFORMACJA O ROZPOZNANIU PRZEZ SĄD REJONOWY W KONINIE ZAŻALENIA NA

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU O ODMOWIE WSZCZĘCIA
DOCHODZENIA W SPRAWIE PO I Ds 31.2019
 

 

 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI WSZCZĘTEJ W WYNIKU ZAWIADOMIENIA FUNDACJI MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT VIVA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE


 

 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ ZABÓJSTWA 10-LETNIEGO ADAMA, DO KTÓREGO DOSZŁO W DNIU 31 STYCZNIA 2019 ROKU W TURKU


 

 Oświadczenie dot. sprostowania nieprawdziwych informacji podawanych w programie Magazyn Ekspres Reporterów dot. sprawy PO IV Ds 7.2018

wyemitowanym w dniu 17 grudnia 2019 r.


 

 SKIEROWANIE DO SĄDU REJONOWEGO W TURKU AKTU OSKARŻENIA W SPRAWIE PO IV Ds. 17.2019


 

 Pożar hal produkcyjnych w Turku.


 

 Nielegalne składowanie nieustalonych substancji w miejscowości Szołajdy gm. Chodów.


 

Sprawy medialne omawiane w dniu 19 lutego 2019 roku na konferencji prasowej w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.


Tomasz K. podejrzany o oszustwo popełnione metodą „na tzw. oficera CBŚ”.
Jan K., Łukasz M. i Marcin K. podejrzani o paserstwo.


Zorganizowana grupa przestępcza z Koła, zajmująca się przemytem narkotyków, rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.


Tomasz Miłosz B. oskarżony o uprawę marihuany, tj. o przestępstwo z art. 63
ust. 3 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.


Zarzut dla Janusza T. - Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu - za wydanie decyzji pozwalającej
na rozbiórkę budynku dawnej szkoły talmudycznej w Koninie,
tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.


Konin, dnia 16 lutego  2017 r.

Dyżury Prokuratorów w ramach
,,Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”


Uprzejmie informuję, że w okresie od 20 lutego do 26 lutego 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje po raz kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jedną z form obchodów tego Tygodnia będzie udzielenie przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w ramach dyżurów bezpłatnych porad oraz informacji o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstw – pokrzywdzonym.

W zakresie tutejszej Prokuratury dyżury pełnione będą:
1. w Prokuraturze Okręgowej w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
2. w Prokuraturze Rejonowej w Koninie ul. Zakładowa 7
3. w Prokuraturze Rejonowej w Kole ul. Sienkiewicza 21/23
4. w Prokuraturze Rejonowej w Turku ul. Legionów Polskich 10
5. w Prokuraturze Rejonowej w Słupcy ul. Poznańska 14

w dniach 20 lutego do 26 lutego 2017 r. od godz. 8.00 do 15.00.

Opracował:
Rzecznik Prasowy
Prokurator Prokuratury Okręgowej

Marek Kasprzak


PO II A 0610.1.2017

 W imieniu Prokuratora Okręgowego w Koninie uprzejmie zapraszam
na konferencję prasową zaplanowaną na dzień 21 lutego 2017 r. godz. 10:00
w siedzibie tutejszej Prokuratury Okręgowej w Koninie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Konferencja ta poświęcona zostanie głównie omówieniu wyników pracy Prokuratury Okręgowej w Koninie wraz z podległymi jej jednostkami w Koninie, Kole, Turku i Słupcy w roku 2016.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Koninie

Prokurator

Marek Kasprzak

 


PO I A 06.1.2016

Notatki dotyczące spraw "medialnych", omawianych w dniu 18 lutego 2016 r. podczas konferencji prasowej Prokuratury Okręgowej w Koninie.

 


 

50-letni mieszkaniec Konina oskarżony o znęcanie i zabójstwo.

Karol B. i Dariusz M. skazani prawomocnymi wyrokami na kary po 5 lat pozbawienia wolności za popełnienie 11 przestępstw, w tym rozbojów, naruszenia czynności narządów ciała, kradzieży i kradzieży z włamaniem.
Trzeci sprawca, Mariusz C.  został ujęty w grudniu 2014 r.
po niespełna 34 miesiącach ukrywania się przed organami ścigania.

Mieszkaniec Turku ujęty przez funkcjonariuszy CBŚ Komendy Głównej Policji
w związku z ujawnieniem uprawy konopi indyjskiej w niezamieszkałym budynku.

Środki zabezpieczające zastosowane wobec 29-letni mieszkaniec Władysławowa, który dopuścił się rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci noża.

Wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla podwójnego zabójcy.

 


 

  Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie?

 Ofiary wysokiego ryzyka, standardy międzynarodowe, polskie realia

konferencja Prokuratora Generalnego

pod patronatem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

z udziałem Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznika Praw

Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendanta Głównego Policji, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Centrum Praw Kobiet,

Stowarzyszenia Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia, Stowarzyszenia Niebieska Linia, Komitetu Ochrony Praw Dziecka,  Krajowego

Centrum Kompetencji, Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom oraz przedstawicieli nauki i prokuratorów

 


02.02.2012r.

Dyżury Prokuratorów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.


 

14.05.2010r.

Pracownik Przedsiębiorstwa Remontowego PAK Serwis Spółka z o. o. uległ wypadkowi przy pracy, w wyniku którego doznał ciężkich obrażeń ciała.


07.05.2010r.

Akt oskarżenia w sprawie wypadku komunikacyjnego w m. Spławie,
w wyniku którego śmierć na miejscu poniosło dwoje pieszych.


07.05.2010r.

38-letni mieszkaniec Turku oskarżony o oszustwo internetowe.


07.05.2010r.

19-latkowie oskarżeni o rozbój, kradzieże i posiadanie narkotyków.


07.05.2010r.

Przedsiębiorca uporczywie naruszający prawa pracownicze przez Sądem.


07.05.2010r.

Korzyść majątkowa w zamian za pozytywny wynik egzaminu praktycznego na prawo jazdy.


07.05.2010r.

23-letni mieszkaniec Konina oskarżony o posiadanie i przechowywanie na nośnikach informacji treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15 lat.


08.02.2010r.

Obywatelka Chin oskarżona o bezprawne przekroczenie granicy.


08.02.2010r.

Obywatele Iraku oskarżeni o bezprawne przekroczenie granicy.


08.02.2010r.

Wniosek Prokuratury Rejonowej w Koninie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec mieszkańca Posady znęcającego się nad żoną.


08.02.2010r.

Zabójstwo w Grzymiszewie.


08.02.2010r.

Mieszkaniec Liśca Wielkiego oskarżony o spowodowanie wypadku komunikacyjnego.


08.02.2010r.

Trzej mieszkańcy Kalisza oskarżeni o rozbój.


08.02.2010r.

Rozbój w Licheniu Starym.


02.02.2010r.

W imieniu Prokuratora Okręgowego w Koninie uprzejmie zapraszam na konferencję prasową zaplanowaną na dzień 11 lutego 2010 r. godz. 1000 w siedzibie tutejszej Prokuratury Okręgowej w Koninie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Konferencja ta poświęcona zostanie głównie omówieniu wyników pracy Prokuratury Okręgowej w Koninie wraz z podległymi jej jednostkami w Koninie, Kole, Turku i Słupcy w roku 2009

 


03.08.2009r.

Mieszkańcy Turku w wieku 23 i 27 lata w okresie od maja 2008 roku do czerwca 2009 roku sprzedali wspólnie i w porozumieniu co najmniej 65 grama amfetaminy i 225 grama marihuany.

 


03.08.2009r.

Mieszkaniec Słupcy podając się za funkcjonariusza Policji zażądał wydania samochodu wraz z kluczykami i dowodem rejestracyjnym.


03.08.2009r.

Prokuratura Okręgowa w Koninie skierowała do Sądu Okręgowego w Koninie akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu mieszkańcowi Słupcy oskarżonemu o zabójstwo.

 


03.08.2009r.

Sąd na wniosek Prokuratury Okręgowej w Koninie zastosował tymczasowe areszty wobec trzech mężczyzn biorących udział w grupie przestępczej.


03.08.2009r.

Obywatelka Chin nielegalnie przekroczyła granicę państwową do Polski.


20.01.2009r.

Główna księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lądku oskarżona o przywłaszczenie mienia w łącznej wysokości 231.310,79.


20.01.2009r.

Oskarżeni o wyrządzenie znacznej szkody majatkowej w kwocie co najmniej 1.068.062,53 złotych.


20.01.2009r.

Dwudziestu czterech mieszkańców Konina, gminy Kazimierz Biskupi i gminy Golina oskarżonych o oszustwa.


20.01.2009r.

Dwóch mieszkańców Kazimierza Biskupiego oskarżonych o sprzedaż narkotyków.


20.01.2009r.

Szczenięta pozostawione w bagażniku samochodu w miejscu nasłonecznionym i pozbawionym dopływu świeżego powietrza.


15.01.2009r.

Zaproszenie na konferencję prasową.

 


30.06.2008r.

Były funkcjonariusz Policji oskarżony o przyjęcie łapówki.

 


30.06.2008r.

Mieszkanka Konina oskarżona o uszkodzenia ciała dozorcy bloku.


30.06.2008r.

Mieszkaniec Konina oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego.


30.06.2008r.

Kierowca koparki gąsienicowej oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego.


03.06.2008r.

Prokuratura Rejonowa w Koninie skierowała wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawcy wypadku drogowego.


03.06.2008r.

Właściciel jednej z konińskich firm oskarżony o wyłudzenie towaru.


03.06.2008r.

Mieszkaniec Konina oskarżony o wyłudzenie pożyczki gotówkowej.


13.05.2008r.

Mieszkaniec Konina oskarżony o dokonanie rozboju.


13.05.2008r.

Pracownik oskarżony o przywłaszczenie towaru.


 12.05.2008r.

Mieszkaniec Konina oskarżony o kilkadziesiąt oszustw komputerowych i wyłudzeń mienia.


11.04.2008r.

Mieszkaniec gminy Koło oskarżony o wręczenie łapówki.


11.04.2008r.

Lekarz Oddziału Ratunkowego ZOZ w Kole oskarżony o narażenie pokrzywdzonego w wypadku drogowym na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.


11.04.2008r.

Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala w Kole oskarżony o narażenie pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.


11.04.2008r.

Prokuratura Rejonowa w Koninie wszczęła śledztwo w sprawie pogryzienia dziecka przez psa rasy niebezpiecznej..


11.04.2008r.

Prokuratura Okręgowa w Koninie skierowała wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec dwóch podejrzanych w sprawie wyłudzenia należności od Skarbu Państwa.


21.03.2008r.

Obywatel amerykański oskarżony o usiłowanie wręczenia łapówki.


17.03.2008r.

Mieszkaniec gminy Golina oskarżony o znęcanie się nad żoną i dziećmi.

 


17.03.2008r.

Mieszkaniec gminy Ślesin oskarżony o dokonanie rozboju.


17.03.2008r.

Dwaj mieszkańcy Koła oskarżeni o sprzedaż narkotyków.


17.03.2008r.

Dwaj mieszkańcy Konina oskarżeni o usilowanie rozboju.


28.01.2008r.

Dwudziestolatek oskarżony o znieważenie funkcjonariuszy Policji i posiadanie amunicji do broni palnej.


28.01.2008 r. 

Łapówka w zamian za pozytywne zaliczenie egzaminu na prawo jazdy.


28.01.2008r.

 Dwóch uczniów oskarżonych o pobicie kolegi.


28.01.2008r.

Mieszkaniec Słupcy podejrzany o dokonanie 39 oszustw został tymczasowo aresztowany.

 


 

Prokuratura Okręgowa w Koninie 2021 © Wszystkie prawa zastrzeżone licznik odwiedzin: 639477