Strona gwna
Ogoszenia ARCHIWALNE
Zamwienia publiczne ARCHIWALNE
Rzecznik prasowy +48 693 090 387 ARCHIWALNE
 
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Zamwienia publiczne ARCHIWALNE 

PO VII WB 262.143.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - art. 4 pkt. 8. Pn. Usuga kompleksowego sprztania pomieszcze wewntrznych  i terenów zewntrznych prokuratur okrgu koniskiego wraz z myciem okien w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Nr sprawy PO VII WB 262.143.2020

 


 

PO VII WB 262.140.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. Dostawa komputerów przenonych na potrzeby prokuratur okrgu koniskiego.

Nr sprawy PO VII WB 262.140.2020


 

PO VII WB 261.14.2020 

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postpowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartoci mniejszej ni kwota okrelona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

pn.: „Usuga fizycznej ochrony osób i mienia oraz caodobowy monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okrgowej w Koninie i podlegych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Supcy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

nr sprawy PO VII WB 261.14.2020.


 

PO VII WB 262.100.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. : zakup wraz z dostaw serwera na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie.
Nr sprawy PO VII WB 262.100.2020
 

 

PO VII WB 262.108.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. : dostawa gazet i czasopism do poszczególnych prokuratur w 2021 roku wedug tytuów wyszczególnionych w Zaczniku nr 1 do niniejszego Zapytania..

Nr sprawy PO VII WB 262.108.2020

 

 

PO VII WB 262.63.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. II postpowanie zakup wraz z dostaw 5 sztuk generatorów ozonu na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie oraz podlegych jej prokuratur rejonowych.

Nr sprawy PO VII WB 262.63.2020


 

 

PO VII WB 262.63.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. II postpowanie zakup wraz z dostaw 5 sztuk generatorów ozonu na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie oraz podlegych jej prokuratur rejonowych.

Nr sprawy PO VII WB 262.63.2020


 

PO VII WB 262.63.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. II postpowanie zakup wraz z dostaw 23 sztuk automatycznych i bezdotykowych dozowników na pyn do dezynfekcji rk, w tym 5 sztuk dozowników wolnostojcych i 18 sztuk dozowników wiszcych na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie oraz podlegych jej prokuratur rejonowych.

Nr sprawy PO VII WB 262.63.2020


 

PO VII WB 262.63.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. zakup wraz z dostaw 5 sztuk generatorów ozonu na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie oraz podlegych jej prokuratur rejonowych.

Nr sprawy PO VII WB 262.63.2020


 

PO VII WB 262.63.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. zakup wraz z dostaw 23 sztuk automatycznych i bezdotykowych dozowników na pyn do dezynfekcji rk, w tym 5 sztuk dozowników wolnostojcych i 18 sztuk dozowników wiszcych na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie oraz podlegych jej prokuratur rejonowych.

Nr sprawy PO VII WB 262.63.2020


 

 PO VII WB 262.65.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. II postpowanie - Usuga mobilnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w prokuraturach okrgu koniskiego  w okresie 12 miesicy Nr sprawy PO VII WB 262.65.2020


 

PO VII WB 262.65.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.
Pn. II postpowanie - Usuga mobilnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w prokuraturach okrgu koniskiego  w okresie 12 miesicy Nr sprawy PO VII WB 262.65.2020

 

PO VII WB 262.65.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.
Pn. Usuga mobilnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w prokuraturach okrgu koniskiego  w okresie 12 miesicy Nr sprawy PO VII WB 262.65.2020

 

PO VII WB 262.58.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. „Wykonanie i dostawa piecztek na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie i podlegych jej prokuratur rejonowych w okresie 24 miesicy”. Nr sprawy PO VII WB 262.58.2020


 

PO VII WB 262.47.2020 - II postpowanie

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy
Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. „wiadczenie usug w zakresie konserwacji i napraw oraz usuwanie
awarii systemów alarmowych wspomagajcych ochron w obiektach
Prokuratury Okrgowej w Koninie." Nr sprawy PO VII WB 262.47.2020 - II postpowanie


 


 

PO VII WB 262.47.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. „wiadczenie usug w zakresie konserwacji i napraw oraz usuwanie awarii systemów alarmowych wspomagajcych ochron w obiektach Prokuratury Okrgowej w Koninie.” Nr sprawy PO VII WB 262.47.2020


 

 

PO VII WB 262.44.2020

 

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy  Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. „usugi w zakresie wykonywania, zleconych kadorazowo przez Zamawiajcego, drobnych napraw i robót awaryjnych w brany wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, stolarki okiennej, drzwiowej, meblowej i brany budowlanej  na rzecz Prokuratury Okrgowej w Koninie, Prokuratury Rejonowej w Turku oraz Prokuratury Rejonowej
w Supcy.” Nr sprawy PO VII WB 262.44.2020


 

PO VII WB 3102.1.2020

Plan zamówie publicznych na2020 r. postepowania na podtrawi ustawy pzp


 

 PO VII WB 262.30.2020


Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy
Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. „Dostawa materiaów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek,
telefaksów i urzdze wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okrgu
koniskiego w roku 2020" Nr sprawy PO VII WB 262.30.2020


 

 

PO VII WB 262.18.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy
Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. „ Dostawa druków, obwolut, kopert i innych druków
prokuratorskich oraz administracyjnych na potrzeby prokuratur okrgu
koniskiego w 2020 r."

Nr sprawy PO VII WB 262.18.2020

 
 

 

 

PO VII WB 262.14.2020

Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. „Dostaw materiaów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych na potrzeby prokuratur okrgu koniskiego w 2020 roku.”  Nr sprawy PO VII WB 262.14.2020


 

 Zapytanie ofertowe- postpowanie wyczone spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. „wiadczenie usug zwizanych z wykonywaniem czynnoci konserwacyjnych oraz naprawczych platformy do transportu osób niepenosprawnych „LILLIPUT” zamontowanej przy budynku Prokuratury Okrgowej w Koninie przy ul. Kard. Stefana Wyszyskiego 1.”  Nr sprawy PO VII WB 262.9.2020


 

Prokuratura Okr�gowa w Koninie 2022 © Wszystkie prawa zastrze�one licznik odwiedzin: 717935