Strona gwna
Prokuratura Okrgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzdowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagroenia dla maoletnich w Internecie
Ogoszenia
Zamwienia publiczne
Rzecznik prasowy - 663 863 786
Przydatne informacje
 
Komunikat
2017-12-21
Zachodniopomorscy prokuratorzy, przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przystpili dzi (21 grudnia 2017 roku) rano do przeszukania mieszkania posa na Sejm RP Stanisawa Gawowskiego.... 
czytaj wiêcej...
Komunikat
2017-12-21
W ramach walki ze zorganizowan przestpczoci podatkow Dolnolski Wydzia Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocawiu nadzoruje ledztwo dotyczce grupy przestpczej zajmujcej si ... 
czytaj wiêcej...
Komunikat
2017-12-21
Wczoraj (19 grudnia 2017 roku) w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach wykonano czynnoci procesowe z picioma zatrzymanymi przez CBA osobami podejrzanymi o przestpstwa o charakterze korupcyjnym.... 
czytaj wiêcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Godziny urzdowania 

WSZYSTKIE JEDNOSTKI PROKURATURY

URZDUJ OD PONIEDZIAKU DO PITKU

W GODZINACH 7.30 - 15.30

 


 

W Prokuraturze Okrgowej w Koninie przyjcie interesantów odbywa si w dni robocze od poniedziaku do pitku

w godzinach od 8:00 do 14:00, a w kady poniedziaek dodatkowo od godz. 14:00 do 18:00 przez wyznaczonych

prokuratorów w siedzibie Prokuratury Okrgowej w Koninie przy ul. Wyszyskiego 1. Przyjcia interesantów przez

Prokuratora Okrgowego w Koninie lub jego Zastpc w sprawach skarg i wniosków odbywaj si w kady wtorek

w godzinach od 10:00 do 12:00.

Prokuratura Okręgowa w Koninie 2018 © Wszystkie prawa zastrze¿one licznik odwiedzin: 434587