Strona gwna
Prokuratura Okrgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzdowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagroenia dla maoletnich w Internecie
Ogoszenia
Zamwienia publiczne
Rzecznik prasowy - 663 863 786
Przydatne informacje
 
pitek, 8 wrzenia 2017
2017-09-13
Prokurator z zespou powoanego zarzdzeniem Prokuratora Krajowego z 17 listopada 2016 roku do analizowania materiaów i podejmowania dziaa z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach zwizanych z reprywatyzacj gruntó... 
czytaj wiêcej...
roda, 6 wrzenia 2017
2017-09-13
W ubiegym roku prokuratury w caym kraju prowadziy 4963 postpowania dotyczce bdów medycznych. To o blisko 45 proc. wicej postpowa ni w 2015 roku. W porównaniu do 2015 roku o ponad 23 proc. wzrosa liczba postpowa wszcztych ... 
czytaj wiêcej...
wtorek, 5 wrzenia 2017
2017-09-13
Prokuratura Krajowa wyjania, e – wbrew doniesieniem medialnym – prokurator nie wystpi z wnioskiem o przesuchanie w charakterze wiadka byego premiera Donalda Tuska w procesie przeciwko Tomaszowi Arabskiemu.... 
czytaj wiêcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Godziny urzdowania 

WSZYSTKIE JEDNOSTKI PROKURATURY

URZDUJ OD PONIEDZIAKU DO PITKU

W GODZINACH 7.30 - 15.30

 


 

W Prokuraturze Okrgowej w Koninie przyjcie interesantów odbywa si w dni robocze od poniedziaku do pitku

w godzinach od 8:00 do 14:00, a w kady poniedziaek dodatkowo od godz. 14:00 do 18:00 przez wyznaczonych

prokuratorów w siedzibie Prokuratury Okrgowej w Koninie przy ul. Wyszyskiego 1. Przyjcia interesantów przez

Prokuratora Okrgowego w Koninie lub jego Zastpc w sprawach skarg i wniosków odbywaj si w kady wtorek

w godzinach od 10:00 do 12:00.

Prokuratura Okręgowa w Koninie 2017 © Wszystkie prawa zastrze¿one licznik odwiedzin: 422554