Strona gwna
Prokuratura Okrgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzdowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagroenia dla maoletnich w Internecie
Ogoszenia
Zamwienia publiczne
Rzecznik prasowy - 663 863 786
Przydatne informacje
 
pitek, 8 wrzenia 2017
2017-09-13
Prokurator z zespou powoanego zarzdzeniem Prokuratora Krajowego z 17 listopada 2016 roku do analizowania materiaów i podejmowania dziaa z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach zwizanych z reprywatyzacj gruntó... 
czytaj wiêcej...
roda, 6 wrzenia 2017
2017-09-13
W ubiegym roku prokuratury w caym kraju prowadziy 4963 postpowania dotyczce bdów medycznych. To o blisko 45 proc. wicej postpowa ni w 2015 roku. W porównaniu do 2015 roku o ponad 23 proc. wzrosa liczba postpowa wszcztych ... 
czytaj wiêcej...
wtorek, 5 wrzenia 2017
2017-09-13
Prokuratura Krajowa wyjania, e – wbrew doniesieniem medialnym – prokurator nie wystpi z wnioskiem o przesuchanie w charakterze wiadka byego premiera Donalda Tuska w procesie przeciwko Tomaszowi Arabskiemu.... 
czytaj wiêcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Prokuratury Rejonowe 

Prokuratura Rejonowa w Koninie:

Prokurator Rejonowy - prok. Magorzata Kuda

p.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego - prok. Dorota Klasiska

 Adres:

 62-510 Konin

 ul. Zakadowa 7

 tel.:

 Centrala       0-63 242 91 49

 Sekretariat   0-63 242 87 30

 Telefax        0-63 242 87 70

 e-mail             prkn@konin.po.gov.pl

Wszelk korespondencj realizowan za pomoc Elektronicznej Skrzynki Podawczej prosimy kierowa na skrzynk ePUAP Prokuratury Rejonowej w Koninie.

Prokuratura Rejonowa w Koninie urzduje w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziaku do pitku ( za wyjtkiem dni ustawowo wolnych od pracy ).
Prokurator Rejonowy w Koninie lub jego zastpca przyjmuje interesantów i strony w godzinach 8.00 – 15.00. Prokuratorzy i sekretariat przyjmuj interesantów i strony w godzinach urzdowania.
Prokuratur Rejonow kieruje Prokurator Rejonowy. Prokuratorzy Rejonowi s odpowiedzialni za prawidow i sprawn realizacj zada subowych w powierzonych im jednostkach prokuratury, sporzdzaj plany pracy, sprawuj nadzór nad prac prokuratorów, asesorów i innych pracowników tam zatrudnionych, przyjmuj interesantów w sprawach skarg i wniosków, utrzymuj kontakty ze rodkami masowego przekazu i reprezentuj Prokuratur Rejonow na zewntrz oraz podejmuj inne niezbdne czynnoci do prawidowego i sprawnego kierowania jednostk.
W czasie nieobecnoci Prokuratora Rejonowego jego obowizki przejmuje Zastpca Prokuratora Rejonowego.

 


 

 Prokuratura Rejonowa w Kole:

 p.f. Prokuratora Rejonowego - prok. Dariusz Kwiatkowski

 p.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego - prok. Adam Weber

 Adres:

 62-600 Koo

 ul. Sienkiewicza 21/23

 tel.:

 Centrala       0-63 272 04 00

 Sekretariat   0-63 272 65 34

 Telefax        0-63 272 04 00

 e-mail             prkl@konin.po.gov.pl

Wszelk korespondencj realizowan za pomoc Elektronicznej Skrzynki Podawczej prosimy kierowa na skrzynk ePUAP Prokuratury Rejonowej w Kole.

Prokuratura Rejonowa w Kole urzduje w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziaku do pitku ( za wyjtkiem dni ustawowo wolnych od pracy ).
Prokurator Rejonowy w Kole lub jego zastpca przyjmuje interesantów i strony w godzinach 8.00 – 15.00. Prokuratorzy i sekretariat przyjmuj interesantów i strony w godzinach urzdowania.
Prokuratur Rejonow kieruje Prokurator Rejonowy. Prokuratorzy Rejonowi s odpowiedzialni za prawidow i sprawn realizacj zada subowych w powierzonych im jednostkach prokuratury, sporzdzaj plany pracy, sprawuj nadzór nad prac prokuratorów, asesorów i innych pracowników tam zatrudnionych, przyjmuj interesantów w sprawach skarg i wniosków, utrzymuj kontakty ze rodkami masowego przekazu i reprezentuj Prokuratur Rejonow na zewntrz oraz podejmuj inne niezbdne czynnoci do prawidowego i sprawnego kierowania jednostk.
W czasie nieobecnoci Prokuratora Rejonowego jego obowizki przejmuje Zastpca Prokuratora Rejonowego.

 


 

Prokuratura Rejonowa w Supcy:

Prokurator Rejonowy - prok. Ewa Woniak

Z-ca Prokuratora Rejonowego - prok. Sylwia Lewandowska

 Adres:

 62-400 Supca

 ul. Poznaska 14

 tel.:

 Centrala       0-63 275 21 55

 Sekretariat   0-63 275 18 00

 Telefax        0-63 275 18 00

 e-mail             prsl@konin.po.gov.pl

Wszelk korespondencj realizowan za pomoc Elektronicznej Skrzynki Podawczej prosimy kierowa na skrzynk ePUAP Prokuratury Rejonowej w Supcy.

Prokuratura Rejonowa w Supcy urzduje w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziaku do pitku ( za wyjtkiem dni ustawowo wolnych od pracy ).
Prokurator Rejonowy w Supcy lub jego zastpca przyjmuje interesantów i strony w godzinach 8.00 – 15.00. Prokuratorzy i sekretariat przyjmuj interesantów i strony w godzinach urzdowania.
Prokuratur Rejonow kieruje Prokurator Rejonowy. Prokuratorzy Rejonowi s odpowiedzialni za prawidow i sprawn realizacj zada subowych w powierzonych im jednostkach prokuratury, sporzdzaj plany pracy, sprawuj nadzór nad prac prokuratorów, asesorów i innych pracowników tam zatrudnionych, przyjmuj interesantów w sprawach skarg i wniosków, utrzymuj kontakty ze rodkami masowego przekazu i reprezentuj Prokuratur Rejonow na zewntrz oraz podejmuj inne niezbdne czynnoci do prawidowego i sprawnego kierowania jednostk.
W czasie nieobecnoci Prokuratora Rejonowego jego obowizki przejmuje Zastpca Prokuratora Rejonowego.

 


 

 Prokuratura Rejonowa w Turku:

p.f. Prokuratora Rejonowego - prok. Marcin Rosiak

 Adres:

 62-700 Turek

 ul. Legionów Polskich 10

 tel.:

 Centrala       0-63 278 44 18

 Sekretariat   0-63 278 44 18

 Telefax        0-63 278 44 18

  e-mail            prtr@konin.po.gov.pl

Wszelk korespondencj realizowan za pomoc Elektronicznej Skrzynki Podawczej prosimy kierowa na skrzynk ePUAP Prokuratury Rejonowej w Turku.

Prokuratura Rejonowa w Turku urzduje w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziaku do pitku ( za wyjtkiem dni ustawowo wolnych od pracy ).
Prokurator Rejonowy w Turku lub jego zastpca przyjmuje interesantów i strony w godzinach 8.00 – 15.00. Prokuratorzy i sekretariat przyjmuj interesantów i strony w godzinach urzdowania.
Prokuratur Rejonow kieruje Prokurator Rejonowy. Prokuratorzy Rejonowi s odpowiedzialni za prawidow i sprawn realizacj zada subowych w powierzonych im jednostkach prokuratury, sporzdzaj plany pracy, sprawuj nadzór nad prac prokuratorów, asesorów i innych pracowników tam zatrudnionych, przyjmuj interesantów w sprawach skarg i wniosków, utrzymuj kontakty ze rodkami masowego przekazu i reprezentuj Prokuratur Rejonow na zewntrz oraz podejmuj inne niezbdne czynnoci do prawidowego i sprawnego kierowania jednostk.
W czasie nieobecnoci Prokuratora Rejonowego jego obowizki przejmuje Zastpca Prokuratora Rejonowego.

Prokuratura Okręgowa w Koninie 2017 © Wszystkie prawa zastrze¿one licznik odwiedzin: 422555