Strona główna
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzędowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagrożenia dla małoletnich w Internecie
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Rzecznik prasowy +48 609 057 136
Przydatne informacje
Ochrona danych osobowych
Informacja dla osób niepełnosprawnych
 
wtorek, 23 czerwca 2020
2020-06-25
 Kasacja Prokuratora Generalnego od wyroku sądu orzekającego karę 4 lat pozbawienia wolności za próbę gwałtu na dwóch dziewczynkach... 
czytaj więcej...
poniedziałek, 22 czerwca 2020
2020-06-25
 Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku... 
czytaj więcej...
poniedziałek, 16 marca 2020
2020-03-16
 Uwzględniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z sytuacją zagrożenia epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że zawieszone zostały do odwołania osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosk&oac... 
czytaj więcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» AktualnoÂści
 

Środa, 18 grudnia 2019

2020-01-03

 Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego i uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego. 

Postanowienia  sądów I i II instancji
Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z 18 lipca 2018r. odmówił udzielenia J.J., skazanemu za czyn polegający na doprowadzeniu 6 – letniej pokrzywdzonej do obcowania płciowego, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, orzeczonej wobec niego w wymiarze 6.
Na powyższe rozstrzygniecie zażalenie złożył obrońca skazanego.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu postanowieniem z 10 grudnia 2018r. uwzględnił zażalenie  i zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego, warunkowo zwalniając skazanego J.J. i oddając go w okresie próby pod dozór kuratora.
Stanowisko Prokuratora Regionalnego
Prokurator Regionalny we Wrocławiu wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wywiedzenie kasacji od postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Prokurator uznał orzeczenie Sądu Apelacyjnego za wadliwe. Wskazał na rażące naruszenie przepisów prawa procesowego, polegające na braku poddania analizie i ocenie całego materiału dowodowego pod kątem istnienia w stosunku do skazanego przesłanki do warunkowego przedterminowego zwolnienia w postaci pozytywnej prognozy kryminologiczno – społecznej. Nadto podniósł, że sąd odwoławczy nie wskazał w uzasadnieniu własnego stanowiska, jakie ustalenia doprowadziły do przekonania o konieczności wydania postanowienia  o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego z odbycia reszty kary, której koniec upływał w styczniu 2021r.
Kasacja
Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny podzielił stanowisko Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu. Działając z jego upoważnienia, prokurator Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego złożył do Sądu Najwyższego  kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 10 grudnia 2018r. W szczególności skarżący podniósł, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, wydając zaskarżone postanowienie, rażąco naruszył przepisy prawa procesowego, nie dokonał analizy wszystkich przesłanek stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia,  określonych w  art. 77 par.  1 k.k. i nie poddał w tym zakresie prawidłowej ocenie całego zgromadzonego materiału dowodowego.
Wobec tych uchybień Prokurator Generalny wniósł o uchylenia postanowienie i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy 27 listopada 2019r. uwzględnił kasację, uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz  przekazał sprawę temu sądowi  do ponownego rozpoznania.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
 « wstecz 
Prokuratura Okręgowa w Koninie 2020 © Wszystkie prawa zastrzeżone licznik odwiedzin: 604268