Strona główna
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzędowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagrożenia dla małoletnich w Internecie
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Rzecznik prasowy +48 609 057 136
Przydatne informacje
Ochrona danych osobowych
Informacja dla osób niepełnosprawnych
 
wtorek, 23 czerwca 2020
2020-06-25
 Kasacja Prokuratora Generalnego od wyroku sądu orzekającego karę 4 lat pozbawienia wolności za próbę gwałtu na dwóch dziewczynkach... 
czytaj więcej...
poniedziałek, 22 czerwca 2020
2020-06-25
 Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku... 
czytaj więcej...
poniedziałek, 16 marca 2020
2020-03-16
 Uwzględniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z sytuacją zagrożenia epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że zawieszone zostały do odwołania osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosk&oac... 
czytaj więcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» AktualnoÂści
 

Poniedziałek, 23 grudnia 2019

2020-01-03

 Dzisiaj (23 grudnia 2019 roku) Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał zalecenia w sprawie zasad postępowania w przypadkach pozostawienia dziecka w tzw. „oknie życia”.

– Zdecydowałem się wydać zalecenia związane z nieuregulowanym prawnie zagadnieniem dotyczącym tzw. „okien życia” – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokuratora Generalny Zbigniew Ziobro
Prokurator Generalny wydał zalecania w oparciu o art.  13 par. 1 ustawy z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze w celu zapewnienia prawidłowego postępowania prokuratorów w przypadkach uzyskania informacji o pozostawieniu dzieci w tzw. „oknach życia”.
Prokurator Generalny wskazał, że pozostawienie noworodka, w warunkach zagwarantowanego przejęcia opieki nad nim przez osoby prowadzące „okno życia” nie wyczerpuje znamion przestępstwa porzucenia z art. 210 par. 1 kodeksu karnego.
– Pozostawienie dziecka w oknie życia nie jest aktem porzucenia w rozumieniu art. 210 kodeksu karnego. Zaleciłem, aby nie wszczynać postępowań w przypadku gdy nie ma podstaw do stwierdzenia, że doszło do przestępstwa na szkodę dziecka – wskazał Prokurator Generalny
Prokurator Generalny zalecił niezwłocznie zainicjować postępowanie sprawdzające w przypadku uzyskania przez prokuratora informacji uprawdopodabniających popełnienie na szkodę dziecka przestępstwa, w szczególności z użyciem przemocy. W sytuacji potwierdzenia tych informacji należy wszcząć postępowanie przygotowawcze oraz – w razie potrzeby – podjąć działania zmierzające do ustalenia tożsamości dziecka i jego rodziców.
Brak jest podstaw do podejmowania przez prokuratora aktywności w ramach pozakarnej działalności gdy z pozostawieniem dziecka w „oknie życia” nie jest związane jakiekolwiek naruszenie prawa. Do zainicjowania i realizacji czynności związanych z ochroną prawną takiego dziecka oraz nadaniem mu tożsamości prawnej zobligowani są przede wszystkim: podmiot, który sprawuje bieżącą pieczę nad dzieckiem, sąd opiekuńczy oraz kierownik urzędu stanu cywilnego.
Prokurator powinien rozważyć zgłoszenie udziału, a w razie jego zgłoszenia – aktywnie uczestniczyć w postępowaniu związanym z uregulowaniem sytuacji prawnej dziecka pozostawionego w „oknie życia”, jeżeli sąd opiekuńczy, uznając jego udział za potrzebny, zawiadomi go o tym zgodnie z art. 59 kodeksu postępowania cywilnego.
– Okno życia to piękna idea, którą trzeba chronić. Pozostawienie dziecka, którym matka nie chce się opiekować nie powinno prowadzić do jej ścigania – podsumował Prokurator Generalny
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
 « wstecz 
Prokuratura Okręgowa w Koninie 2020 © Wszystkie prawa zastrzeżone licznik odwiedzin: 604261