Strona główna
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzędowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagrożenia dla małoletnich w Internecie
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Rzecznik prasowy - 663 863 786
Przydatne informacje
Ochrona danych osobowych
Informacja dla osób niepełnosprawnych
 
Komunikat, 17 stycznia 2019
2019-01-24
Skuteczne działania prokuratorów w zaskarżeniu uchwał miast, które wprowadzały zawyżone opłaty za holowanie pojazdów... 
czytaj więcej...
Kominikat, 14 stycznia 2019
2019-01-24
Śledztwo dotyczące ataku na Prezydenta Miasta Gdańska... 
czytaj więcej...
Komunikat, 04 stycznia 2019
2019-01-24
Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego została złożona do Sądu Najwyższego... 
czytaj więcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» AktualnoÂści
 

Komunikat

2018-10-17
W dniach 2 - 3 października 2018 roku odbyła się narada Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego i kierownictwa Prokuratury Krajowej z naczelnikami Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, prokuratorami regionalnymi oraz z prokuratorami okręgowymi. Narada była poświęcona przede wszystkim ocenie funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Omówiono na niej bieżące problemy oraz wyzwania stojące przed prokuraturą w najbliższym czasie. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podziękował prokuratorom za duże zaangażowanie w pracy i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych. Prokurator Generalny przedstawił również informacje o trwających pracach legislacyjnych dotyczących między innymi zmian przepisów kodeku karnego oraz kodeksu postępowania karnego. W swoim wystąpieniu Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zwrócił uwagę na poprawę wyników pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w stosunku do I półrocza 2017 roku. Miało to miejsce przy pozostającej bez zasadniczych zmian ilościowych w obsadzie kadry orzeczniczej oraz dalszym znaczącym wzroście wpływu spraw karnych – z ok. 485 tysięcy do ponad 570 tysięcy, administracyjnych – z 23 963 do 26 002 i cywilnych – z 43 313 do 51 031, a w konsekwencji zwiększenia obciążenia pracą prokuratorów i asesorów w prokuraturach rejonowych. Prokurator Krajowy zwrócił ponadto uwagę, że znacząco zwiększyła się ilość i wysokość zabezpieczonego mienia. Liczba postanowień wzrosła z 17 442 do 21 287, zaś łączna kwota faktycznie zabezpieczonego mienia z 212 713 000 złotych do 630 210 000 złotych. W swoim wystąpieniu Prokurator Krajowy zwrócił także uwagę na osiągnięte sukcesy. Wśród nich wymienił między innymi zwiększoną ilość aktów oskarżenia skierowanych do sądów, zwiększoną ilość skutecznych wniosków o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania, utrzymanie dobrego wskaźnika uniewinnień oraz zwiększoną ilości skutecznych środków odwoławczych. Obecnym na nardzie prokuratorom Prokurator Krajowy zwrócił również uwagę na niedociągnięcia i zasygnalizował konieczność ich szybkiego wyeliminowania. W trakcie narady poruszono też inne kwestie dotyczące funkcjonowania prokuratury, jak choćby problematykę informatyzacji, zabezpieczenia siedzib czy organizacji szkoleń zawodowych. Podczas narady Prokurator Generalny oraz Prokurator Krajowy podziękowali za duże zaangażowanie i dobrą współpracę z prokuraturą przedstawicielom służb takich jak Policja, CBŚP, CBA, ABW, Służba Więzienna oraz przedstawicielom służb podległych Ministrowi Finansów.
 « wstecz 
Prokuratura Okręgowa w Koninie 2019 © Wszystkie prawa zastrzeżone licznik odwiedzin: 510853