Strona główna
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzędowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagrożenia dla małoletnich w Internecie
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Rzecznik prasowy - 663 863 786
Przydatne informacje
Ochrona danych osobowych
Informacja dla osób niepełnosprawnych
 
Komunikat
2018-10-17
Prokurator Krajowy na IV Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018... 
czytaj więcej...
Komunikat
2018-10-17
Prokurator Krajowy i Główny Inspektor Farmaceutyczny podpisali porozumienie... 
czytaj więcej...
Komunikat
2018-10-17
Narada służbowa z udziałem Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego... 
czytaj więcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» AktualnoÂści
 

piątek, 8 września 2017

2017-09-13

Prokurator z zespołu powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego z 17 listopada 2016 roku do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich wniósł kolejny sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.
Tym razem sprzeciw dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Domaniewskiej 10 w Warszawie i został  wniesiony od ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 31 października 2006 roku, ustanawiającej na 99 lat prawo użytkowania wieczystego gruntu na rzecz ustalonych osób fizycznych do określonej części ułamkowej tego gruntu.
Decyzja została wydana z rażącym naruszania prawa
Zaskarżonej decyzji prokurator zarzucił rażące naruszenie prawa (art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy) poprzez oparcie decyzji między innymi na powołanym przepisie, pomimo że nie miał on zastosowania w tej sprawie. Ustalono bowiem, iż budynek na działce położonej przy ul. Domaniewskiej 10 w Warszawie, istniejący w chwili wydania zaskarżonej decyzji został wybudowany po dniu 21 listopada 1945 roku, a więc po wejściu w życie wskazanego dekretu. Jednocześnie prokurator wskazał na rażące naruszenie art. 31 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Domaniewskiej 10 w Warszawie zabudowaną budynkiem mieszkalnym, stanowiącym własność m. st. Warszawy bez równoczesnej sprzedaży tego budynku. Rażące naruszenie dotyczy również przepisów kodeksu postępowania administracyjnego poprzez uznanie, że grunt, który oddano w użytkowanie wieczyste w chwili wydania zaskarżonej decyzji zabudowany był budynkiem mieszkalnym, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności ustalonych osób fizycznych w określonych częściach, mimo że ten budynek nie stanowił odrębnego od gruntu przedmiotu własności ponieważ został wybudowany po dniu 21 listopada 1945 roku i stanowił własność właściciela gruntu.
Wnioski prokuratora
W sprzeciwie zostały podniesione wspomniane trzy zarzuty rażącego naruszenia prawa, które zdaniem prokurator winny skutkować stwierdzeniem nieważności decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 31 października 2006 r.
O powołaniu zespołu prokuratura pisaliśmy również tutaj (link): http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokuratura-podejmuje-liczne-dzialania-zapobiegajace-bezprawnym-skutkom-tzw-dzikiej-reprywatyzacji-w-warszawie.html#.WbJZteQUmUk

Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

 « wstecz 
Prokuratura Okręgowa w Koninie 2019 © Wszystkie prawa zastrzeżone licznik odwiedzin: 501060